fbpx

SVETSKI DAN PRAVA DETETA

U predškolskoj ustanovi “Amigosi” jaslena grupa Pčelice obeležila je SVETSKI DAN PRAVA DETETA!

Ovaj dan se proslavlja kako bi se ukazalo na dečija prava i najznačajnija pitanja iz oblasti

  • obrazovanja,
  • bezbednosti,
  • ljudskih prava,
  • zdravstvene zaštite i
  • zadovoljavanja njihovih potrebai organizuju različiti događaji posvećeni deci.

Suočavamo se svakodnevno sa brojnim vestima o tome da su dečja prava ugrožena. Naš cilj je da lepim stvarima skrenemo pažnju na to

  1. šta je detinjstvo,
  2. da su deca aktivni učesnici u našem društvu,
  3. da stvaraju,
  4. kreiraju,
  5. i da među njima nema razlike.

Program obeležavanja Svetskog dana deteta osmišljen je tako da promoviše prava dece na odmor i slobodno vreme, na igru i rekreaciju koja odgovara uzrastu, na slobodno učešće u kulturnom životu i umetnosti, rekreativnim i slobodnim aktivnostima u skladu sa Konvencijom o pravima deteta, ali i da ukaže na dečje dužnosti.

Upis u PU “Amigosi” i dalje traje. PU Amigosi je privatna predškolska ustanova u sistemu subvencija koja nudi celodnevni boravak dece jaslenogvrtićkog i predškolskog uzrasta.

Vrtić Amigosi se nalazi u Borči u ulici Bratstva i jedinstva 82. Možete nas posetiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na broj telefona  064 111 82 83.

Ustanova je akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.

Bratstva i Jedinstva 82
11000 Beograd

Pratite nas na društvenim mrežama: